-

Vergoedingen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contracten afgesloten en helpen je graag verder
met de afhandeling van de vergoeding met je verzekering.

Vergoeding zorgverzekeraar

Als je op medische indicatie (vaak via uw huisarts) bij ons terecht komt, helpen wij je graag met het verkrijgen van een vergoeding voor uw pruik via uw zorgverzekering. We brengen de vergoeding direct in mindering op het aankoopbedrag en regelen de rest met de  zorgverzekeraar. MoveHs Hairsolutions heeft contracten afgesloten met alle  zorgverzekeraars in Nederland.

In aanmerking komen voor vergoeding

Je kunt op meerdere manieren in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van je haarwerk of voor een tegemoetkoming in de kosten. We hebben de verschillende soorten vergoedingen op een rijtje gezet. De uiteindelijke vergoeding hangt af van uw inkomen en soort verzekering.

Vergoeding haarwerk basis- en aanvullende verzekering

Bij een medische indicatie heb je recht op een vergoeding vanuit uw basisverzekering. In 2021 bedraagt deze € 452,00 Aangezien deze vergoeding uit de basisverzekering komt, wordt dit bedrag met je eigen risico verrekend € 385,00  Vanuit de aanvullende verzekering kun je  recht hebben op een hogere vergoeding. Dit leest je in de polisvoorwaarden van je verzekering. Indien je niet over een aanvullende verzekering beschikt, dan kunt u eens per jaar uw polis wijzigen.

Vergoeding haarwerk voor mannen

Slechts weinig zorgverzekeraars vergoeden haarwerken voor mannen met alopecia androgenetica (mannelijke kaalheid). Deze diagnose voldoet in veel gevallen niet. Wanneer er sprake is van een andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de haarziekte alopecia areata of een verminkte hoofdhuid, vergoeden sommige zorgverzekeraars wel. Overleg deze situatie met uw arts zodat de medische indicatie juist vermeld wordt.

Belastingaangifte buitengewone uitgaven

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor belastingaftrek in verband met ziektekosten of andere buitengewone uitgaven. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

Reserve regeling haarwerken

De zorgverzekeringen geven nog maar zelden volmachten af voor een reserve haarwerk. Heb je bij je huidige zorgverzekering een volmacht voor een reserve regeling, bedenk dan dat je bij het overstappen naar een nieuwe verzekering niet zo maar voor een nieuwe volmacht in aanmerking komt.

Wil je weten in hoeverre je verzekering jouw haaroplossingen dekt? Elk jaar kunnen er wijzigingen zijn in de polis. Check je huidige polis of zoek een nieuwe verzekeraar die betere vergoedingen geeft voor haarwerken op Independer. Je vindt het op de independer pagina vergoedingen haarwerken.