Benieuwd naar onze keurmerken?

Onze keurmerken

Op deze pagina lees je er alles over.


SemH erkenningsregeling Medische zorg

Deze onafhankelijke stichting certificeert leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren. De door de SemH erkende leverancier is een professional die door opleiding en ervaring weet hoe te handelen. Bovendien levert de erkende leverancier een hulpmiddel dat is afgestemd op de zorgvraag die past bij uw behoefte. http://www.semh.info

 

Nederlandse Stichting PMU Specialisten

Onze  specialist voor permanente make-up is aangesloten bij de NSGP en ANBOS. Daarnaast is onze PMU ruimte GGD gekeurd.

 

ANKO

De ANKO is de branchevereniging van professionele kappers in Nederland. ANKO-leden werken volgens de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorging en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Dit biedt u duidelijkheid en zekerheid. De ANKO staat voor professioneel ondernemerschap en uitstekend vakmanschap. 

 

Klachtenprocedure en geschillencommissie HSBN

Je hebt een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met je de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking volgens jou niet voldoen aan de eisen. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van je hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen volgens de klachtenprocedure, deze bevat de volgende elementen:

  • MoveHs Hairsolutions reageert binnen 5 werkdagen mondeling of schiftelijk op een klacht.
  • De klacht wordt geanalyseerd zodat de oorzaak naar boven komt.
  • De corrigerende maatregel om de klacht op te lossen wordt genomen.
  • De preventieve maatregel ter voorkoming wordt genomen; indien van toepassing.
  • De corrigerende/preventieve maatregel wordt genomen en aan client mondeling/schriftelijk medegedeeld.
  • Indien de cliënt en MoveHs niet tot overeenstemming zijn gekomen kan de casus schriftelijk als klacht aangemeld worden bij de onafhankelijke geschillen commissie HSBN. Klachten over behandelingen, productverkoop, haarwerken kunnen bij deze onafhankelijke commissie worden voorgelegd. HSBNHaarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland Kapelweg 6 5756AJ Vlierden. T: 06-53288616.
  • De uitkomst van deze klacht door de HSBN is bindend voor beide partijen.

Klik hier voor het klachtenformulier van HSBN.